BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM 2012

 

bvp2012

Seznam vystavujících autorů

ARNOŠT KÁBA
LUBOMÍR KERNDL
VLADIMÍR BRAUNER
FRANTIŠEK DÖRFL
JOSEF BUBENÍK
PAUL EWERT
SVATAVA BRUNOVÁ
JINDŘICH BOŠKA
JAROSLAV HEDVÁBNÝ
MILAN NESTROJIL
JOSEF PRODĚLAL
LADISLAV KUKLA
JOSEF MACEK
EVA MILICHOVSKÁ
PAVEL TOMAN
JOSEF KREMLÁČEK
ZDENĚK ŠPLÍCHAL
ALICE WAISSEROVÁ
DAVID DUSÍK
JAN HRACHOVINA
ADÉLA JANSKÁ
PAVEL HOGEL
VLADIMÍR JANEK
PETR EXLER

LENKA SPÁČILOVÁ LEONIDOVÁ
RICHARD SPURÝ
MICHAL JEMELKA
LENKA KUČEROVÁ
JAROSLAV VACL
RAMON LLINAS I VILA
EDUARD MALOTA
IRENA CAKIRPALOGLU
ANNE MARIE AMBROZY
PETR BULAVA
JAROSLAV GRODL
LADISLAV KOUBA
MICHAL RÁDL
PETR RAŠKA
HANNA SCHEIBENPFLUG
ROMAN ŠAFRÁNEK
OLDŘICH ŠTĚPÁNEK
JAKUB TOMÁŠ